Massagetherapie/klachtgericht masseren

Het komt regelmatig voor dat mensen al (zeer) lange tijd met klachten te maken hebben, de spanning in spieren en fascie is dan chronisch geworden. Vaak is er al van alles geprobeerd maar verdwijnen de klachten niet of maar tijdelijk. Het probleem is dat er meestal aan symptoombestrijding wordt gedaan en niet de oorzaak wordt behandeld. Het doel van massagetherapie is de oorzaak aan te pakken. Er wordt daarom naar het geheel gekeken, de cliënt, de situatie en de klachten die zich manifesteren. De pijnplek kan heel goed een gevolg zijn van een oorzaak elders in het lichaam.

 

Anders dan bij ontspannings- en sportmassage wordt voor, tijdens en na de behandelingen een actieve houding van de cliënt verwacht en goede communicatie. Hierbij horen thuisoefeningen en in sommige gevallen een aanpassing van houding of leefgewoonten. Dit om de behandeling zo effectief mogelijk te maken. De massage wordt geïntegreerd met (myo-)fascial release-, deep tissue technieken, manipulatie en mobilisatie.

Daar komt bij dat sommige technieken in eerste instantie gevoelig of zelfs als pijnlijk (overigens wel heel kort) kunnen worden ervaren of dat men enige uren tot enkele dagen een beurs gevoel ervaart. Hierna voelt men duidelijk verlichting en verandering en kan het lichaam aan het herstelproces beginnen.

 

Het is wel van belang dat de behandelsessies 1 maal per week plaatsvinden om een goed resultaat te behalen, de weefses hebben nu eenmaal tijd nodig om zich aan te passen en hebben die stimulans/prikkel nodig. Tussentijds wordt geëvalueerd wanneer behandelingen met langere tussenpozen kunnen worden gegeven, gemiddeld zijn er 6 tot 8 behandelingen nodig.

 

 

OVER CHRONISCH PIJN

 

Uit interesse ben ik me gaan verdiepen in dit onderwerp. Zoals vele anderen heb ik me afgevraagd waarom sommige mensen zo lang met pijnklachten zitten en het wel lijkt of ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. In enkele gevallen is er gewoon géén duidelijke lichamelijke oorzaak aan te wijzen ook wel bekend als SOLK.

En hoe komt het bijvoorbeeld dat iemand na amputatie van een lichaamsdeel daar toch pijn ervaart?

Door veel en jarenlang onderzoek zijn er nieuwe inzichten over pijn en het ontstaan daarvan. Over het pijnsysteem, ons brein, de rol van sensitisatie en waarom pijn soms niet verdwijnt. Bij de behandeling wordt een inventarisatie gemaakt van de pijnklacht. De toe te passen massage wordt aan de hand van de anamnese bepaald. Hierdoor kan er een bijdrage geleverd worden aan het verminderen van pijn en een betere kwaliteit van leven.