Kindermassage

Tegenwoordig raken mensen steeds minder aan, worden er terughoudender in. Dit heeft voor een deel te maken met negatieve berichtgeving vanuit de media waardoor aanraking een verkeerd stempel krijgt. Anderzijds nemen we er geen tijd voor, worden we in beslag genomen door andere zaken. Eigenlijk is dat raar, want na eten en drinken is aanraking misschien wel de eerste levensbehoefte. Een aantal voorbeelden: in de tijd dat couveuse kinderen niet aangeraakt mochten worden, namen zij pas in gewicht toe nadat ze uit de couveuse kwamen. Bij sommige diersoorten groeien jongen niet als ze niet worden aangeraakt. Bij enkele soorten sterven ze zelfs.

 

Voor ieder kind is het belangrijk dat hij of zij goed in zijn vel zit en zich op zijn gemak voelt. Dit is één van de voorwaarden om tot ontwikkeling te komen en je veilig te voelen. Tegenwoordig zijn kinderen al erg druk en nemen veel prikkels op in een wereld die steeds voller, drukker en sneller wordt. Voor hen is het van belang dat zij ook rustmomenten hebben en tot zich zelf kunnen komen. Tijd om hun dagelijkse ervaringen te verwerken.

 

Uit studies blijkt dat vaker aangeraakte kinderen minder agressief zijn tegen hun leeftijdsgenootjes, socialer zijn, onrust en stress afnemen en het leervermogen wordt bevorderd. Kindermassage is dan ook niet bedoeld om spieren soepel te maken, het gaat om het leren omgaan met aanraking. Het doel is dat kinderen gevoel krijgen voor kwaliteit in wat te geven en ontvangen, rust, vertrouwen en veiligheid.

 

Kindermassage is geschikt voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Uiteraard moet een kind zich op zijn gemak voelen en vindt de massage altijd plaats in het bijzijn van een ouder/verzorger van het kind. De massage kan ook over de kleding worden gegeven.