Algemene Voorwaarden

 

Om afspraken c.q. behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, worden een aantal algemene voorwaarden gehanteerd. Indien een afspraak wordt gemaakt bij Salus Massagepraktijk wordt ervan uitgegaan dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 •  Ten behoeve van de administratie wordt bij het maken van een afspraak uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres gevraagd.
 •  Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt een intakeprocedure doorlopen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie.

Op basis hiervan kan een behandeling op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier worden gegeven. Bij wijziging in de situatie van cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk dit door te geven.

 •  Alle informatie die tijdens een intakegesprek of behandeling door cliënt wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.
 •  Bij twijfel over competentie of bij contra-indicaties kan ik afzien van behandeling en indien nodig doorverwijzen naar een huisarts, fysiotherapeut of specialist.
 •  Bij onder meer de volgende absolute contra-indicaties mag géén massage worden toegepast: koorts, griep, verkoudheid, extreme vermoeidheid, steenpuisten.

Bij hoge bloeddruk, hartafwijkingen of andere pathologie is het raadzaam eerst uw arts te raadplegen.

 •  Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde of vergeten afspraken worden in rekening gebracht.
 •  In Salus Massagepraktijk is goede hygiëne en wederzijds respect erg belangrijk, dit wordt tevens van de cliënten verwacht.
 •  Salus Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen.
 • Het wordt op prijs gesteld als uw mobiele telefoon tijdens de afspraak ‘stil’ is.
 •  Betalingen worden contant of via Rabo Smartpin direct na de behandeling voldaan.
 •  De massages en behandelingen bij Salus Massagepraktijk hebben op geen enkele wijze te maken met erotiek en of seks. Onzedelijk of ongepast gedrag (verbaal of non-verbaal) wordt niet getolereerd en kan tot aangifte daarvan leiden.
 •  Mocht u niet tevreden zijn over een behandeling, dan hoor ik dat graag binnen een week na de behandeling zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van het NGS. Meer informatie kunt u vinden op www.ngsmassage.nl.